PLAYA VISTA PRODUCTS

ANVÄNDARAVTAL

 

Detta avtal reglerar din åtkomst och användning av programvaruprodukter som erbjuds av Playa Vista Products (“PVP”) och relaterade uppdateringar, uppgraderingar och funktioner samt online- och mobiltjänster, funktioner, innehåll och webbplatser som erbjuds av PVP (gemensamt “PVP Services”). . Denna överenskommelse är mellan dig och PVP som anges i avsnitt 13B nedan.

 

Genom att använda PVP-tjänster, godkänner du dessa villkor. Om du inte samtycker, INTE INSTALLERA ELLER ANVÄND PVP TJÄNSTER. FÖR RESIDENTER AV SÄRSKILDA LÄNDER, GODKÄNNER DU TILL ARBITRATION AVTALET OCH KLASSAKTIONSAVIVERAR SOM BESKRIVS I AVSNITT 15 FÖR ATT LOSSA NÅGOT DISPUTER MED PVP.

1. Licens

 

PVP-tjänsterna är licensierade till dig, inte sålda. PVP ger dig en personlig, begränsad, icke-överlåtbar, återkallelig och icke-exklusiv licens för att använda de PVP-tjänster som du har tillgång till för icke-kommersiell användning, under förutsättning att du överensstämmer med denna överenskommelse. Du får inte komma åt, kopiera, ändra eller distribuera någon PVP-tjänst, innehåll eller rättigheter (som dessa villkor definieras nedan), om inte uttryckligen godkänd av PVP eller tillåtet enligt lag. Du får inte omvända eller försöka extrahera eller på annat sätt använda källkod eller annan data från PVP Services, såvida inte uttryckligen godkänd av PVP eller tillåtet enligt lag. PVP eller dess licensgivare äger och reserverar alla andra rättigheter, inklusive okej, titel och intresse för PVP-tjänsterna och tillhörande immateriella rättigheter.

 

2. Innehåll och rättigheter

 

PVP-tjänsterna innehåller innehåll och rättigheter. Innehållet är programvara, teknik, text, foruminlägg, chattinlägg, profiler, widgets, meddelanden, länkar, e-postmeddelanden, musik, ljud, grafik, bilder, video, kod och allt ljudspråkligt eller annat material som visas på eller avgår till från PVP Services, liksom utformningen och utseendet på våra webbplatser. Allt innehåll ägs antingen av PVP eller dess licensgivare, eller är licensierat till PVP och dess licensgivare.

 

Rättigheterna är rättigheter som PVP tillåter dig att få tillgång till eller använda online-eller off-line-elementen i PVP Services. Exempel på rättigheter inkluderar tillgång till digitalt eller upplåsningsbart innehåll tillägg eller förbättrad funktionalitet och prenumerationer.

 

På egen bekostnad tillhandahåller du utrustning, internetanslutning och avgifter som krävs för att få tillgång till och använda PVP-tjänster.

 

3. Tillgänglighet av PVP-tjänster och uppdateringar

 

Vi garanterar inte att någon PVP-tjänst, innehåll eller rättighet kommer att finnas tillgänglig hela tiden, på alla platser eller vid en viss tidpunkt eller att vi kommer att fortsätta att erbjuda en viss PVP-tjänst, innehåll eller rättegångar under en viss tid. PVP garanterar inte att PVP-tjänster kan nås på alla enheter, via en specifik Internet- eller anslutningsleverantör eller på alla geografiska platser.

 

Från tid till annan kan PVP uppdatera, ändra eller ändra en PVP-tjänst, innehåll eller rättegångar, utan föregående meddelande. Dessa uppdateringar och ändringar kan krävas för att fortsätta använda PVP Services.

 

4. Uppföranderegler

 

När du öppnar eller använder en PVP-tjänst, godkänner du att du inte kommer att:

•                              Brott mot någon lag, regel eller regelverk.

•                              Störa eller störa någon PVP-tjänst eller någon server eller ett nätverk som används för att stödja eller tillhandahålla en PVP-tjänst, inklusive hackning eller sprickbildning i en PVP-tjänst.

•                              Använd eventuell programvara eller program som skadar, stör eller störa en PVP-tjänst eller en annan dator eller egendom, till exempel avslag på beteende, spammning, hackning eller ladda upp datavirus, maskar, trojanska hästar, annulleringar, spionprogram, skadade filer och tid bomber.

•                              Ändra någon fil eller någon annan del av PVP-tjänsten som PVP inte specifikt tillåter dig att ändra.

•                              Använd eller distribuera förfalskad programvara eller PVP-innehåll.

•                              Försök att använda en PVP-tjänst på eller via någon tjänst som inte är kontrollerad eller godkänd av PVP.

•                              Använd en PVP-tjänst i ett land där PVP är förbjudet att erbjuda sådana tjänster enligt gällande exportkontrolllagar.

•                              Främja, uppmuntra eller delta i någon förbjuden aktivitet som beskrivs ovan.

Om du bryter mot dessa regler och misslyckas med att avhjälpa denna överträdelse efter en varning kan PVP vidta åtgärder mot dig. Vid allvarliga brott kan PVP vidta dessa åtgärder utan att utfärda en förvarning. Några exempel på allvarliga överträdelser inkluderar, men är inte begränsade till, att främja, uppmuntra eller delta i hacking eller hotar olaglig verksamhet. När det är praktiskt kommer PVP att meddela dig vilken åtgärd den kommer att vidta på grund av överträdelser av dessa regler eller brott mot denna överenskommelse.

 

Specifika PVP-tjänster kan lägga till ytterligare regler som gäller för ditt beteende på dessa tjänster.

 

Om du stöter på en annan användare som bryter mot någon av dessa regler, rapporterar du den här aktiviteten till PVP med funktionen “Kontakta oss” i PVP-tjänsten.

 

Din användning av PVP-tjänster är föremål för PVP: s sekretesspolicy på playavistaproducts.com , som är införlivad som referens i denna Avtal.

 

5. Uppsägning och andra sanktioner

 

Detta avtal träder i kraft tills det avslutas av dig eller PVP.

 

PVP kan när som helst säga upp någon PVP-tjänst genom att ge minst 30 dagar tillkännagivande inom den berörda PVP-tjänsten eller på serviceuppdateringssidan på PVP: s webbplats ( playavistaproducts.com ). Efter serviceavslutningen kommer inga programuppdateringar att tillämpas på våra mobilappar och vi kan inte garantera att våra mobila appar fortsätter att vara tillgängliga för nedladdning via iCloud (eller andra tillämpliga molntjänster).   Alla appar som är tillgängliga via iCloud efter uppkoppling av tjänsten kan tas bort från iCloud utan vidare meddelande till dig.

 

Avsnitten 5-10 i detta avtal överlever uppsägning av detta avtal.

 

6. Användning av data

 

När du använder funktionen “Kontakta oss” i en PVP-tjänst kan PVP lagra din e-postadress för att kunna svara på dig.

 

Dina uppgifter samlas in, används, lagras och överförs av PVP i USA, i enlighet med PVP: s sekretesspolicy på playavistaproducts.com .

 

7. Garantier Ansvarsbegränsning

 

Om du bor i det europeiska ekonomiska området (EES) eller Schweiz, kommer PVP-tjänsterna att tillhandahållas med rimlig vård och skicklighet och inga andra förmåner eller garantier om PVP-tjänsterna är gjorda. Om du bor utanför EES och Schweiz, är PVP TJÄNSTER LICENSERADE och tillhandahålls “ÄR ÄR.” DU ANVÄNDER DEM PÅ DIN EGNA RISK. I DEN FULLSTÄNDIGA ÅTGÄRDEN I GÄLLANDE LAGSTIFTNINGAR GÄLLER PVP INTE UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDA ELLER LAGSTÄLLDA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDA GARANTIER FÖR SALGBARHET, NÖDVÄNDIG KVALITET, EGNETHET FÖR ET SÄRSKILT SYFTE, INTRÄDANDE AV TREDJEPARTSRÄTTIGHETER OCH GARANTIER FRÅN EN KURS AV FÖRHANDLING , ANVÄNDNING ELLER PRAKSIS. PVP GARANTERAR INTE INTE BEGRÄNSNING MED DIN GJÄNNANDE AV PRODUKTEN ELLER PVP SERVICE; Att PVP-tjänsten kommer att uppfylla dina krav; Denna drift av PVP-tjänsten kommer att vara oförbruten eller fri från fel, fel, korruption, förlust, interferens, hackning eller virus, eller att PVP-tjänsterna kommer att samverka eller vara kompatibla med någon annan mjukvara.

 

Om du bor i EES eller Schweiz, kommer PVP och dess anställda, licenstagare och företagare inte att vara ansvariga för dig för eventuella förluster eller skador som uppstår på grund av dina handlingar eller brott mot detta avtal eller som uppstår som följd av en tredje part ( ELLER ANNAN) ÅTGÄRDER ELLER OMISSIONER UTAN VÅR KONTROLL. Om du bor utanför EES och Schweiz, så är PVP och dess anställda, licenstagare och affärsföretag inte ansvariga för dig för eventuella förluster som inte orsakats av PVP: s överträdelse av avtalet eller indirekt, FÖLJANDE, FÖLJANDE, PUNITIVA ELLER SÄRSKILDA SKADOR. TYP AV EXKLUDERADE SKADOR INKLUDERAR, TILL EXEMPEL, FINANSIELLT FÖRSÄLJNING (SOM TILLSÄTTNINGS INKOMSTER ELLER RESULTAT), KOSTNADER FÖR SUBSTITUTA VAROR ELLER TJÄNSTER, AFFÄRSBROTTNING ELLER STOPP, DATABLAD, TILLDELNING AV GOODWILL, OCH DATORFEL ELLER MALFUNKTION. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER VILKÅENDE ÅTGÄRDER FRÅN ELLER ANVÄNDAR TILL DENNA LICENS- ELLER PVP-SERVICE, VAD BASERAT I KONTRAKT, TORT, STATUT, STRICT ANSVAR ELLER ANNAN. Det gäller även om PVP kände igen eller borde ha känt om möjligheten för sådan skada. DU KAN ENDAST RECEPTERA DIREKTA SKADOR SOM NÅGOT ÄR NÅGOT ÄR ÄR SOM DU BETALAR SÄRSKILT FÖR DEN ANVÄNDDA PVP SERVICE. PVP begränsar inte sitt ansvar för bedrägeri, bristande efterlevnad, vilseledande misslyckande, eller för död eller personskada. NÅGRA JURISDIKTIONER LÄMNAR INTE Ovanstående undantag och begränsningar, så några eller alla av dem kan inte tillämpas på dig

 

8. Allmänna villkor

 

A. Hela avtalet

 

Detta avtal, tillsammans med andra PVP-villkor som styr ditt användande av PVP-tjänster, utgör hela avtalet mellan dig och PVP. Avtalet får inte ändras eller ändras såvida inte det skriftligen och undertecknat av PVP. Att PVP inte har rätt att utöva någon rätt enligt detta avtal ska inte utgöra ett upphävande av rätten eller någon annan rättighet. Om någon del av detta avtal anses vara oupprättlig, ska alla övriga delar av detta avtal fortsätta i full kraft och verkan.

 

B. Styrande lag

 

T hans avtal är mellan dig och Playa Vista Products, LLC i Kalifornien, USA. Lagarna i Kalifornien, med undantag för sina lagkonflikter, reglerar detta avtal och din användning av PVP-tjänster. Du är uttryckligen överens om att för fordringar och tvister som inte omfattas av skiljeförfarandet nedan ska exklusiv behörighet för alla anspråk eller åtgärder som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal eller PVP-tjänster vara de federala eller statliga domstolarna som styr Los Angeles County, Kalifornien och Du samtycker uttryckligen till att sådana domstolar utövar personlig behörighet.

 

FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor (Wien, 1980) ska inte tillämpas på detta avtal eller på någon tvist som härrör från eller avser denna överenskommelse.

 

C. Export

 

Du godkänner att följa amerikanska och andra exportlagarlagar och accepterar att inte överföra en PVP-tjänst till utlänning eller nationell destination, som är förbjuden enligt sådana lagar. Du bekräftar också att du inte är en person med vilken PVP är förbjuden att göra affärer enligt dessa exportkontrolllagar.

 

9. Ändringar av detta avtal

 

PVP kan ändra detta avtal från tid till annan så var snäll och granska det ofta. För PVP-användare som accepterat en version av detta avtal före ändringar, kommer revisionerna att träda i kraft 30 dagar efter att de skickatsplayavistaproducts.com . Din fortsatta användning av PVP-tjänster innebär att du accepterar ändringarna.

 

10. Tvistlösningar genom bindande skiljedom

 

DETTA AVSNITT ÄR TILL ALLA KONSUMENTER OCH FOLK, SOM ANTALADE VILLKOREN I DETTA AVTAL. DET EXKLUDERAR RESIDENTER FÖR QUEBEC, RYSSLAND, SCHWEIZ, BRAZIL, MEXICO, EES-MEDLEMSSTATERNA OCH REPUBLIKEN KOREA. Genom att acceptera villkoren i detta avtal, döljer du och PVP exklusivt rätten till en rättegång genom juridik och rätten att delta i en klasshandling.

 

Det här avsnittet erbjuder ett strömlinjeformat sätt att lösa tvister mellan oss om de uppstår. De flesta av dina problem kan lösas snabbt och tillfredsställande via funktionen “Kontakta oss” i appen. Om PVP inte kan lösa din oro, godkänner du och PVP att du är bunden av förfarandet i detta avsnitt för att lösa alla tvister mellan oss.

 

Detta avsnitt är ett avtal mellan dig och PVP, och gäller för våra respektive agenter, anställda, dotterbolag, föregångare, efterträdare, mottagare och tilldelningar. Denna överenskommelse om skiljedom visar en transaktion i interstatehandel, och således reglerar federal skiljeförfarande tolkningen och verkställigheten av detta avsnitt. Detta avsnitt ska tolkas i stort och ska överleva uppsägning av detta avtal.

 

A. Fordringar som omfattas av skiljeförfarande

 

Alla tvister, anspråk eller kontroverser som härrör från eller relaterar till detta avtal, eventuella PVP-tjänster och dess marknadsföring, eller förhållandet mellan dig och PVP (“Tvister”) ska bestämmas uteslutande genom bindande skiljedom. Detta inkluderar fordringar som uppkommit innan du trädde in i detta avtal. De enda tvister som inte omfattas av detta avsnitt är påståenden om (i) överträdelse, skydd eller giltighet av dina PVP: s eller PVP: s licensgivares affärshemligheter eller upphovsrätt, varumärkes- eller patenträttigheter. (ii) om du bor i Australien för att upprätthålla en lagstadgad konsument rätt enligt Australiens konsumentlag och (iii) infört domstol för småskadestånd.

 

B. Informella förhandlingar

 

Du och PVP ska först försöka lösa alla tvister informellt under minst 30 dagar innan skiljedom inleds. De informella förhandlingarna påbörjas vid mottagande av skriftligt meddelande från en person till den andra (“Disputation”). Tvistlösningen måste: a) innehålla fullständig namn och kontaktinformation hos den klagande parten, (b) beskriva karaktären och grunden för kravet eller tvisten och (c) presentera den specifika lättnad som begärs. PVP skickar sitt meddelande om tvist till din fakturering eller e-postadress. Du skickar ditt meddelande om tvist till: support@playavistaproducts.com.

 

C. Bindande skiljedom

 

Om du och PVP inte kan lösa en tvist informellt kan du eller PVP välja att tvisten slutligen och uteslutande ska lösas genom bindande skiljeförfarande. Varje val som ska avgöras av en part skall vara slutgiltigt och bindande för det andra. Skiljeförfarandet ska administreras av den amerikanska skiljeföreningen (“AAA”) enligt dess regler för kommersiell skiljeförfarande och, i förekommande fall, AAA: s kompletterande förfaranden för konsumentrelaterade tvister (“AAA-konsumentregler”), vilka båda är tillgängliga på AAA: s webbplats www.adr.org . Din skiljedom och din del av skiljemanskompensation ska regleras av AAA-reglerna och, om så är lämpligt, begränsas av AAA-konsumentreglerna. Skiljeförfarandet kan genomföras personligen, genom inlämning av handlingar, per telefon eller online. Skiljemannen ska fatta ett skriftligt beslut och lämna en motivering om någon av parterna begär det. Skiljemannen måste följa tillämplig lag, och eventuell utmärkelse kan ifrågasättas om skiljemannen inte gör det. Du och PVP kan tvister i domstol för att tvinga skiljeförfarande, att stanna kvar i avvaktan på skiljeförfarande, eller för att bekräfta, ändra, lämna eller fatta dom på den pris som skiljemannen har angivit.

 

D. Begränsningar

 

DIG OCH PVP GODKÄNNER ATT VARA KAN INNEHÅLLA KLÄMMELSER MOT DEN ANDRA ENDAST I DIN ELLER DESS SÄRSKILDA KAPACITET, OCH INTE SOM ANSVAR ELLER KLASS MEDLEM I VILKEN PORPORTERAD KLASS ELLER REPRESENTERANDE FÖRFARANDET. Skiljemannen ska inte konsolidera andras yrkanden med dina påståenden och ska inte leda någon typ av representant eller klassförfarande. Skiljemannen kan tilldela deklaration eller förbudsrättslig befrielse endast till förmån för den enskilda parten som söker lättnad och endast i den utsträckning som är nödvändig för att ge befrielse som motiveras av den partens enskilda krav. Om denna specifika punkt är befriad, ska hela avtalet om skiljedom vara ogiltigt.

 

E. Plats

 

Skiljeförfarande skall inledas i Los Angeles, Kalifornien, USA, och du och PVP är överens om att underkasta domstolens personliga jurisdiktion för att tvinga skiljeförfarande, att fortsätta att vara pågående i väntan på skiljeförfarande eller att bekräfta , ändra, leda eller ta del av dom på den pris som skiljemannen har angivit.

 

F. Ändringar i detta skiljeavtal

 

PVP kommer inte att genomdriva väsentliga ändringar i detta avtal för att skiljas om du inte uttryckligen godkänner ändringarna.