PLAYA VISTA PRODUCTS

BRUKERAVTALE

 

Denne avtalen regulerer din tilgang og bruk av programvareprodukter som tilbys av Playa Vista Products (“PVP”) og relaterte oppdateringer, oppgraderinger og funksjoner, samt nettbaserte og mobile tjenester, funksjoner, innhold og nettsteder som tilbys av PVP (kollektivt “PVP Services”). Denne avtalen er mellom deg og PVP som nevnt i avsnitt 13B nedenfor.

 

Ved å bruke PVP-tjenester, godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke samtykker, IKKE INSTALLER ELLER BRUK PVP TJENESTENE. FOR RESIDENTER AV SIKKER LAND, STILLER DU TIL ARBITRASJONAVTALEN OG KLASSAKSJONSAVIVER BESKRIVET I SEKSJON 15 FOR Å LØSE ENHVER DISPUTER MED PVP.

1. Lisens

 

PVP-tjenestene er lisensiert til deg, ikke solgt. PVP gir deg et personlig, begrenset, ikke-overførbart, tilbakekallbart og ikke-eksklusivt lisens for å bruke PVP-tjenestene som du har tilgang til for ikke-kommersiell bruk, underlagt overholdelse av denne avtalen. Du kan ikke få tilgang til, kopiere, modifisere eller distribuere PVP-tjenester, innhold eller rettigheter (som disse vilkårene er definert nedenfor), med mindre det er uttrykkelig godkjent av PVP eller lovlig. Du må ikke omvendt konstruere eller forsøke å trekke ut eller på annen måte bruke kildekoden eller andre data fra PVP-tjenester, med mindre det er uttrykkelig godkjent av PVP eller lovlig tillatt. PVP eller dets lisensgivere eier og forbeholder seg alle andre rettigheter, inkludert alt i orden, tittel og interesse i PVP-tjenestene og tilhørende immaterielle rettigheter.

 

2. Innhold og rettigheter

 

PVP-tjenestene inkluderer innhold og rettigheter. Innhold er programvare, teknologi, tekst, foruminnlegg, chatmeldinger, profiler, widgets, meldinger, linker, e-post, musikk, lyd, grafikk, bilder, video, kode og alt lydvisuelt eller annet materiale som vises på eller kommer fra fra PVP Services, samt design og utseende på våre nettsider. Alt innhold er enten eid av PVP eller dets lisensgivere, eller er lisensiert til PVP og dets lisensgivere.

 

Rettigheter er rettigheter som PVP tillater deg å få tilgang til eller bruke elektroniske eller off-line-elementer av PVP Services. Eksempler på rettigheter inkluderer tilgang til digital eller ulåst mulig innholds tillegg eller forbedret funksjonalitet og abonnementer.

 

Du vil på egen bekostning gi utstyr, Internett-tilkobling og kostnader som kreves for å få tilgang til og bruke PVP-tjenester.

 

3. Tilgjengelighet av PVP-tjenester og oppdateringer

 

Vi garanterer ikke at PVP-tjenesten, innholdet eller rettigheten vil være tilgjengelig til enhver tid, på alle steder eller til enhver tid, eller at vi vil fortsette å tilby en bestemt PVP-tjeneste, innhold eller rettigheter for en bestemt tidsperiode. PVP garanterer ikke at PVP-tjenester kan nås på alle enheter, ved hjelp av en bestemt Internett- eller tilkoblingsleverandør, eller på alle geografiske steder.

 

Fra tid til annen kan PVP oppdatere, endre eller modifisere en PVP-tjeneste, innhold eller rettigheter uten varsel til deg. Disse oppdateringene og endringene kan være påkrevd for å fortsette å bruke PVP-tjenester.

 

4. Oppførelsesregler

 

Når du åpner eller bruker en PVP-tjeneste, godtar du at du ikke vil:

•                              Brudd på noen lov, regel eller regelverk.

•                              Forstyrre eller forstyrre en PVP-tjeneste eller en hvilken som helst server eller et nettverk som brukes til å støtte eller levere en PVP-tjeneste, inkludert eventuell hacking eller sprekker i en PVP-tjeneste.

•                              Bruk programvare eller program som ødelegger, forstyrrer eller forstyrrer en PVP-tjeneste eller en annen datamaskin eller eiendom, for eksempel angrep på tjenesten, spamming, hacking eller opplasting av datavirus, ormer, trojanske hester, kanselleringer, spionprogrammer, ødelagte filer og tid bomber.

•                              Endre hvilken som helst fil eller annen del av PVP-tjenesten som PVP ikke spesifikt tillater deg å modifisere.

•                              Bruk eller distribuere forfalsket programvare eller PVP-innhold.

•                              Forsøk å bruke en PVP-tjeneste på eller gjennom en tjeneste som ikke er kontrollert eller autorisert av PVP.

•                              Bruk en PVP-tjeneste i et land der PVP er forbudt å tilby slike tjenester i henhold til gjeldende eksportkontrolllover.

•                              Fremme, oppmuntre eller delta i enhver forbudt aktivitet som er beskrevet ovenfor.

Hvis du bryter disse reglene og ikke klarer å rette opp dette bruddet etter en advarsel, kan PVP gjøre noe mot deg. Ved alvorlige brudd kan PVP ta disse tiltakene uten å utgive en forhånds advarsel. Noen eksempler på alvorlige brudd omfatter, men er ikke begrenset til, å fremme, oppmuntre eller engasjere seg i hacking eller truede ulovlige aktiviteter. Når det er praktisk, vil PVP gi deg beskjed om hva den vil ta som følge av brudd på disse reglene eller brudd på denne avtalen.

 

Spesifikke PVP-tjenester kan legge inn tilleggsregler som gjelder for din oppførsel på disse tjenestene.

 

Hvis du støter på en annen bruker som bryter noen av disse reglene, vennligst rapporter denne aktiviteten til PVP ved hjelp av funksjonen “Kontakt oss” i PVP-tjenesten.

 

Din bruk av PVP-tjenester er underlagt PVPs personvernregler på playavistaproducts.com , som er innlemmet som referanse i denne avtalen.

 

5. Oppsigelse og andre sanksjoner

 

Denne avtalen gjelder til den er avsluttet av deg eller PVP.

 

PVP kan når som helst si opp en PVP-tjeneste ved å gi minst tretti dager varsel i den berørte PVP-tjenesten, eller på siden for serviceoppdateringer på PVPs nettsted ( playavistaproducts.com ). Etter serviceavbrudd vil ingen programvareoppdateringer bli brukt på mobilappene våre, og vi kan ikke garantere at mobilappene våre vil fortsette å være tilgjengelig for nedlasting via iCloud (eller andre gjeldende skygtjenester).   Eventuelle apper tilgjengelig via iCloud etter avslutning av Internett-tjenesten kan bli fjernet fra iCloud uten videre varsel til deg.

 

Avsnitt 5-10 i denne avtalen overlever opphør av denne avtalen.

 

6. Bruk av data

 

Når du bruker funksjonen “Kontakt oss” i en PVP-tjeneste, kan PVP lagre e-postadressen din for å kunne svare på deg.

 

Dine data samles inn, brukes, lagres og overføres av PVP i USA, i samsvar med PVPs personvernregler på playavistaproducts.com .

 

7. Garantier; Ansvarsbegrensning

 

HVIS DU LEVERER I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OMRÅDET (EØS) ELLER SCHWEIZ, SKAL PVP-TJENESTER LEVERES MED RIKTIG HELSE OG KUNNE OG INGEN ANDRE PROMISTER ELLER GARANTIER OM PVP-TJENESTENE ER GJORT. HVIS DU LEVERER UTENFOR EØS OG SCHWEIZ, ER PVP TJENESTER LICENSERT OG LEVERES “SOM DEN ER.” DU BRUKER DEM PÅ DIN EGEN RISIKO. I DEN TILFELDIGE GJELD VED GJELDENDE LOVGIVNING VEDRØRER PVP INGEN UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTE ELLER STATUTORISKE GARANTIER, INKLUDERT UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET, TILGJENGELIG KVALITET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-OVERTRYKKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER OG GARANTIER SOM FØLGES AV EN KURS , BRUK ELLER PRAKSIS. PVP GARANTERER IKKE MOT INTERFERENS MED DIN GJENNOMFØRING AV PRODUKTET ELLER PVP SERVICE; At PVP-tjenesten vil oppfylle dine krav; Driften av PVP-tjenesten vil bli uinterruptert eller fri fra feil, feil, korrupsjon, tap, interferens, hacking eller virus, eller at PVP-tjenestene vil samhandle eller være kompatible med noe annet program.

 

HVIS DU LEVERER I EØS ELLER SCHWEIZ, ER PVP OG DETS ARBEJDSTAGER, LISENSER OG VIRKSOMHETSPARTNERE IKKE ANSVARLIG FOR DIG FOR NEDSTILLINGER ELLER SKADER SOM FØLGE AV DIN AKTIVITETER ELLER BRAKER AV DENNE AVTALEN ELLER SOM OPPSTARES ETTER EN TREDJEPART ( ELLER ANNET) GJELD ELLER UTSLIPP UNDER VÅRE KONTROLL. HVIS DU LEVERER UTENFOR EØS OG SCHWEIZ, I DEN FULLSTE SOM GJELDER MED GJELDENDE LOV, SKAL PVP OG DETS ARBEJDSTAGERE, LISENSER OG VIRKSOMHETSPARTNERE IKKE ANSVARLIG GJELDES FOR NOEN UTSLIPP SOM IKKE VAR FORSATT AV PVP’S BRUDD AV DENNE AVTALEN ELLER INDIREKTE, TILFELDIGE, FØLGENDE, PUNITIVE ELLER SÆRLIGE SKADER. Typer ekskluderte skader inkluderer, for eksempel, finansielt tap (som fortjeneste eller gevinster), kostnader for varer eller tjenester, virksomhetsbrudd eller stopp, datautslipp, tap av GOODWILL og datamaskinfeil eller feilfunksjon. DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER FOR NOEN KRAV VEDRØRENDE ELLER RELATERT TIL DENNE LISENS- ELLER PVP SERVICE, UANSETT BASERT I KONTRAKT, TORR, STATUTS, STRIKT ANSVAR ELLER ANNET. Det gjelder også selv om PVP VIST ELLER HAR HAR KNITT OM MULIGHETEN FOR DENNE SKADEN. DU KAN KUN VÆRE KUN DIREKTE SKADER I NOGEN MONEI, IKKE ØKERE enn hva du faktisk betaler for den aktuelle PVP-tjenesten. PVP begrenser ikke sitt ansvar for svindel, grov uaktsomhet, vilkårlig misforståelse, eller for død eller personskade. Noen juridiske forhold tillater ikke de ovennevnte eksklusjoner og begrensninger, så noen eller alle av dem kan ikke gjelde for deg.

 

8. Generelle vilkår

 

A. Hele avtalen

 

Denne avtalen, sammen med andre PVP-vilkår som styrer din bruk av PVP-tjenester, utgjør hele avtalen mellom deg og PVP. Avtalen må ikke endres eller endres med mindre det er skrevet skriftlig og signert av PVP. Feil av PVP om å utøve noen rett under denne Avtalen skal ikke utgjøre et frafall av rett eller annen rettighet. Hvis noen del av denne avtalen anses for uhåndterlig, skal alle andre deler av denne avtalen fortsette i full kraft og virkning.

 

B. Gjeldende lov

 

T hans avtale er mellom deg og Playa Vista Products, LLC i California, USA. Loven i California, med unntak av konfliktforholdene, regulerer denne avtalen og din bruk av PVP-tjenester. Du er uttrykkelig enig i at for krav og tvister som ikke er underlagt voldgiftsavtalen nedenfor, er eksklusiv jurisdiksjon for krav eller handlinger som oppstår som følge av eller knyttet til denne avtalen eller PVP-tjenester, de føderale eller statslige domstolene som styrer Los Angeles County, California, og Du gir uttrykkelig samtykke til utøvelse av personlig jurisdiksjon for slike domstoler.

 

FNs konvensjon om kontrakter for internasjonal salg av varer (Wien, 1980) gjelder ikke for denne avtalen eller for enhver tvist som oppstår som følge av eller knyttet til denne avtalen.

 

C. Eksporter

 

Du samtykker i å følge amerikanske og andre eksportkontrolllover og godtar ikke å overføre en PVP-tjeneste til en utlending, eller nasjonal destinasjon, som er forbudt av slike lover. Du erkjenner også at du ikke er en person som PVP er forbudt fra å drive virksomhet i henhold til disse eksportkontrolllovene.

 

9. Endringer i denne avtalen

 

PVP kan endre denne avtalen fra tid til annen, så vær så snill å se gjennom det. For PVP-brukere som har akseptert en versjon av denne avtalen før endringen, blir revisjonene trådt i kraft 30 dager etter at de er lagt ut på playavistaproducts.com . Din fortsatte bruk av PVP-tjenester betyr at du godtar endringene.

 

10. Tvisteløsninger ved bindende voldgift

 

Denne delen gjelder for alle forbrukere og personer som har akseptert vilkårene i denne avtalen. DEN EXCLUDER RESIDENTER FRA QUEBEC, RUSLAND, SVEITS, BRAZIL, MEXICO, EØS-MEDLEMSSTATERNE OG REPUBLIKKEN KOREA. Ved å godta vilkårene i denne avtalen, vil du og PVP EXPRESSLY AVVISE RETTEN TIL Å RETTE AV JURY OG RETTEN TIL DELTAG I EN KLASSAKSJON.

 

Denne delen tilbyr en strømlinjeformet måte å løse tvister mellom oss hvis de oppstår. De fleste av dine bekymringer kan løses raskt og tilfredsstillende via funksjonen “Kontakt oss” i appen. Hvis PVP ikke kan løse din bekymring, er du og PVP enige om å være bundet av prosedyren beskrevet i denne seksjonen for å løse alle tvister mellom oss.

 

Denne seksjonen er en avtale mellom deg og PVP, og gjelder for våre respektive agenter, ansatte, datterselskaper, forgjengere, etterfølgere, mottakere og tildelinger. Denne avtalen om voldgift viser en transaksjon i interstate handel, og dermed regulerer den amerikanske voldgiftsloven tolkningen og håndhevelsen av denne seksjonen. Denne seksjonen skal tolkes bredt og skal overleve opphør av denne avtalen.

 

A. Fordeler som dekkes av voldgift

 

Alle tvister, krav eller kontroverser som oppstår som følge av eller knyttet til denne Avtalen, PVP-tjenesten og dens markedsføring, eller forholdet mellom deg og PVP (“Disputes”) skal utelukkende bestemmes ved bindende voldgift. Dette inkluderer krav som er påløpt før du inngikk denne avtalen. De eneste tvister som ikke er dekket av denne seksjonen, er krav (i) om brudd på, beskyttelse eller gyldighet av PVPs eller PVPs lisensgiveres forretningshemmeligheter eller opphavsrett, varemerker eller patentrettigheter; (ii) hvis du bor i Australia, for å håndheve en lovbestemt forbruker rett under australsk forbrukerlov og (iii) brakt inn domstol for småskader.

 

B. Informale forhandlinger

 

Du og PVP skal først forsøke å løse uenighet uformelt i minst 30 dager før voldgift innledes. De uformelle forhandlingene starter ved mottak av skriftlig melding fra en person til den andre (“Dispute Notice”). Oppsigelsen må: (a) inkludere det klagende partiets fulle navn og kontaktinformasjon; (b) beskrive arten og grunnlaget for kravet eller tvisten og (c) angi den spesifikke lette søken. PVP sender sin melding om tvist til fakturerings- eller e-postadressen din. Du vil sende din melding om tvist til: support@playavistaproducts.com.

 

C. Bindende voldgift

 

Hvis du og PVP ikke kan løse et Disputes uformelt, kan du eller PVP velge å få Dispute endelig og utelukkende løst ved bindende voldgift. Ethvert valg til å bli avgjort av en part skal være endelig og bindende på den annen. Voldgiftene skal administreres av American Arbitration Association (“AAA”) i henhold til kommersielle voldgiftsregler og, hvis det er hensiktsmessig, AAAs tilleggsrutiner for forbruksrelaterte tvister (“AAA Consumer Rules”), som begge er tilgjengelige på AAAs nettsted www.adr.org . Din voldgiftsgebyr og din del av voldgiftskompensasjon skal være underlagt AAA-reglene og, hvis det er hensiktsmessig, begrenset av AAAs forbrukeregler. Voldgift kan gjennomføres personlig, gjennom innlevering av dokumenter, via telefon eller online. Skilsmannen skal treffe en skriftlig avgjørelse og skal gi en begrunnelse dersom en av partene ber om det. Skilsmannen må følge gjeldende lov og enhver utdeling kan bli utfordret dersom voldgiftsmannen ikke klarer å gjøre det. Du og PVP kan rettferdige i retten for å tvinge voldgift, å fortsette å fortsette i avventning av voldgift, eller for å bekrefte, modifisere, forlate eller inngå dom på prisen som er inngått av voldgiftsmannen.

 

D. Begrensninger

 

DU OG PVP er enige om at hver enkelt kan bringe krav mot den andre bare i din eller hennes individuelle kapasitet, og ikke som en klient eller klientmedlem i en hvilken som helst gjennomført klasse eller representativ prosedyre. Skilsmannen skal ikke konsolidere andres krav med dine krav, og skal ikke forvalte noen form for representativ eller klasseoppgave. Voldgiftsmannen kan kun tildele deklaratorisk eller forbud mot lettelse til fordel for den enkelte part som søker lindring og bare i den grad det er nødvendig for å yte lettelse som er berettiget av partens individuelle krav. Hvis denne spesifikke seksjonen ikke er mulig, skal helheten av denne avtalen være ugyldig.

 

E. Beliggenhet

 

Voldgift skal påbegynnes i Los Angeles, California, USA, og du og PVP er enige om å underkaste seg denne domstolens personlige jurisdiksjon for å tvinge voldgift, å fortsette i avventning av voldgift, eller å bekrefte , endre, forlate eller legge inn dømmekraft på prisen som er inngått av voldgiftsmannen.

 

F. Endringer i denne voldgiftsavtalen

 

PVP vil ikke håndheve vesentlige endringer i denne avtalen for å avgjøre, med mindre du uttrykkelig er enig i endringene.