PLAYA VISTA PRODUCTS

BRUGERAFTALE

 

Denne aftale regulerer din adgang til og brug af softwareprodukter, der tilbydes af Playa Vista Products (“PVP”) og relaterede opdateringer, opgraderinger og funktioner samt online og mobile tjenester, funktioner, indhold og websteder, der tilbydes af PVP (samlet “PVP Services”). Denne aftale er mellem dig og PVP som angivet i afsnit 13B nedenfor.

 

Ved at bruge PVP-tjenester, accepterer du disse betingelser. Hvis du ikke er enig, må du IKKE INSTALLERE ELLER BRUGE PVP SERVICES. FOR BIDRAG AF VISSE LANDE, ER DU ENIGE OM ARBITRATIONSAFTALEN OG KLASSAKTIONSAVIVEREN, SOM BESKRIVES I AFSNIT 15 FOR AT LØSRE GIVET DISPUTER MED PVP.

1. Licens

 

PVP Services er licenseret til dig, ikke solgt. PVP giver dig en personlig, begrænset, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og ikke-eksklusiv licens til at bruge de PVP-tjenester, som du har adgang til til ikke-kommerciel brug, underlagt din overholdelse af denne aftale. Du må ikke få adgang til, kopiere, modificere eller distribuere PVP-service, indhold eller rettigheder (som disse vilkår er defineret nedenfor), medmindre det udtrykkeligt er tilladt af PVP eller tilladt i henhold til loven. Du må ikke omdanne eller forsøge at udtrække eller på anden måde anvende kildekoden eller andre data fra PVP Services, medmindre det udtrykkeligt er tilladt af PVP eller tilladt efter lov. PVP eller dets licensgivere ejer og forbeholder alle andre rettigheder, herunder alt i alt, titel og interesse for PVP Services og tilhørende immaterielle rettigheder.

 

2. Indhold og rettigheder

 

PVP-tjenesterne omfatter indhold og rettigheder. Indhold er softwaren, teknologien, teksten, forumindlæg, chatindlæg, profiler, widgets, meddelelser, links, e-mails, musik, lyd, grafik, billeder, video, kode og alt audiovisuelt eller andet materiale, der vises på eller udsendes til eller fra PVP Services, samt design og udseende af vores hjemmesider. Alt indhold er enten ejet af PVP eller dets licensgivere, eller er licenseret til PVP og dets licensgivere.

 

Rettigheder er rettigheder, som PVP giver dig tilladelse til at få adgang til eller bruge online eller off-line elementer af PVP Services. Eksempler på rettigheder omfatter adgang til digitalt eller unlock-kompatibelt indhold supplerende eller forbedret funktionalitet og abonnementer.

 

Du vil på egen regning stille udstyr, internetforbindelse og afgifter til rådighed for at få adgang til og bruge PVP Services.

 

3. Tilgængelighed af PVP-tjenester og opdateringer

 

Vi garanterer ikke, at nogen PVP-service, indhold eller rettighed vil være tilgængelig til enhver tid, på alle steder eller på et givet tidspunkt, eller at vi vil fortsætte med at tilbyde en bestemt PVP-tjeneste, indhold eller rettigheder i en bestemt tidsperiode. PVP garanterer ikke, at PVP-tjenester kan fås på alle enheder, ved hjælp af en bestemt internet- eller forbindelsesudbyder eller på alle geografiske steder.

 

Fra tid til anden kan PVP opdatere, ændre eller ændre en PVP-tjeneste, indhold eller rettigheder uden forudgående varsel. Disse opdateringer og ændringer kan være nødvendige for at fortsætte med at bruge PVP Services.

 

4. Forretningsregler

 

Når du har adgang til eller bruger en PVP-tjeneste, accepterer du, at du ikke vil:

•                              Overtræd enhver lov, regel eller regulering.

•                              Forstyrre eller forstyrre enhver PVP-tjeneste eller en hvilken som helst server eller et netværk, der bruges til at understøtte eller levere en PVP-service, herunder hacking eller revner i en PVP-tjeneste.

•                              Brug enhver software eller et program, der beskadiger, interfererer med eller forstyrrer en PVP-tjeneste eller en anden computer eller ejendom, f.eks. Angreb af tjenesten, spamming, hacking eller upload af computervirus, orme, trojanske heste, annulleringsbøger, spyware, ødelagte filer og tid bomber.

•                              Ændre enhver fil eller anden del af PVP-tjenesten, som PVP ikke specifikt tillader dig at ændre.

•                              Brug eller distribuér forfalsket software eller PVP-indhold.

•                              Forsøg at anvende en PVP-tjeneste på eller gennem en tjeneste, som ikke er kontrolleret eller godkendt af PVP.

•                              Brug en PVP-tjeneste i et land, hvor PVP er forbudt at tilbyde sådanne tjenester i henhold til gældende eksportkontrollovgivning.

•                              Fremme, opmuntre eller deltage i enhver forbudt aktivitet beskrevet ovenfor.

Hvis du overtræder disse regler og undlader at afhjælpe denne overtrædelse efter en advarsel, kan PVP handle imod dig. Ved alvorlige overtrædelser kan PVP tage disse handlinger uden at udgive en forudgående advarsel. Nogle eksempler på alvorlige overtrædelser omfatter, men er ikke begrænset til: at fremme, opmuntre eller engagere sig i hacking eller truede ulovlige aktiviteter. Når det er praktisk, giver PVP dig besked om den handling, den vil tage som følge af overtrædelser af disse regler eller overtrædelse af denne aftale.

 

Specifikke PVP-tjenester kan indsætte yderligere regler, der gælder for din adfærd på disse tjenester.

 

Hvis du støder på en anden bruger, der overtræder nogen af disse regler, skal du rapportere denne aktivitet til PVP ved hjælp af funktionen “Kontakt os” i PVP-tjenesten.

 

Din brug af PVP Services er underlagt PVPs privatlivspolitik på playavistaproducts.com , som er medtaget som reference i denne Aftale.

 

5. Afslutning og andre sanktioner

 

Denne aftale træder i kraft indtil opsiges af dig eller PVP.

 

PVP kan til enhver tid opsige enhver PVP-tjeneste ved at give mindst tredive dages varsel inden for den berørte PVP-tjeneste eller på siden for serviceopdateringer på PVP’s hjemmeside ( playavistaproducts.com ). Efter opsigelsen af tjenesten vil der ikke blive anvendt softwareopdateringer til vores mobilapps, og vi kan ikke garantere, at vores mobilapps fortsat vil være tilgængelige til download via iCloud (eller andre relevante skygtjenester).   Eventuelle apps, der er tilgængelige via iCloud efter afslutning af online-tjenesten, kan fjernes fra iCloud uden yderligere varsel til dig.

 

Afsnit 5-10 i denne aftale overlever opsigelse af denne aftale.

 

6. Brug af data

 

Når du bruger funktionen “Kontakt os” i en PVP-tjeneste, kan PVP gemme din e-mail-adresse for at kunne reagere på dig.

 

Dine data indsamles, bruges, lagres og overføres af PVP i USA i overensstemmelse med PVPs privatlivspolitik på playavistaproducts.com .

 

7. Garantier; Ansvarsbegrænsning

 

HVIS DU LEVERER I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OMRÅDE (EØS) ELLER SCHWEIZ, SKAL PVP-TJENESTERNE VÆRE RET TILHØRIG FORHOLD OG KUNNE OG IKKE ANDRE PROMISE ELLER GARANTIER OM PVP-TJENESTERNE ER GJORT. HVIS DU LEVERES UDEN FOR EØS OG SCHWEIZ, ER PVP TJENESTER LICENSERET OG LEVERES “SOM ER.” Du bruger dem til din egen risiko. I DEN FULLESTE MULIGHED, SOM ER BLEVET GÆLDENDE LOV, GIVER PVPEN IKKE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER STATUTORISKE GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-OVERTRÆDELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER OG GARANTIER FREMRAGT AF EN KURS AF FORHANDLING , BRUG ELLER PRAKSIS. PVP GARANTERER IKKE OVER INTERFERENCE MED DIN FORBEDRING AF PRODUKTEN ELLER PVP SERVICE; At PVP-tjenesten vil opfylde dine krav; Denne drift af PVP-tjenesten vil blive uafbrudt eller fri fra fejl, fejl, korruption, tab, interferens, hakke eller virus, eller at PVP-tjenester vil interoperere eller være kompatible med enhver anden software.

 

Hvis du bor i EØS eller SCHWEIZ, vil PVP OG DETS ARBEJDSTAGER, LICENSORER OG VIRKSOMHEDSPARTNERE IKKE ANSVARLIGE FOR DIG FOR NÆRMEN TAB ELLER SKADER SOM ER HVORFOR DIG HANDLINGER ELLER BRUDD AF DENNE AFTALE ELLER HVILKEN OPFØRES AF EN TREDJE PARTER ( ELLER EVENTUELLE) RETSAKTER ELLER OMISSIONER UNDER VORES KONTROL. Hvis du bor uden for EØS og SCHWEIZ, skal PVP OG DETS ARBEJDSTAGERE, LICENSORER OG VIRKSOMHEDSPARTNERE IKKE, I HENHOLD TIL HVILKEN MANGLENDE MULIGHED, ANSVARES FOR NOGEN TAB, SOM IKKE ER FORSAGT AF PVP’S BRUDD AF DENNE AFTALE ELLER INDIREKTE, TILFÆLDE, FØLGENDE, PUNITIVE ELLER SÆRLIGE SKADER. Typen af ekskluderede skader omfatter f.eks. Finansielt tab (som fortabt indtægt eller fortjeneste), omkostninger i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, forretningsinterruption eller stop, tab af data, tab af goodwill og computerfejl eller fejlfinding. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER FOR EN ANSVAR, DER SKAL UDFØRES AF ELLER RELATERET TIL DENNE LICENS- ELLER PVP SERVICE, Uanset om den er baseret i kontrakt, skadelig, lovmæssig, strenge ansvar eller andet. DET ANVENDER OGSÅ SELV, OM PVP KENDNE ELLER SKAL HAR KENDT OM MULIGHEDEN AF SÅDAN SKADE. DU MÅ INDDRIVE KUN DIREKTE SKADER I ALLE BELØB, IKKE VIDERE, END HVAD DU FAKTISK BETALER FOR DEN ANVENDTE PVP SERVICE. PVP begrænser ikke dets ansvar for svig, grov uagtsomhed, vellykket misforståelse eller til døden eller personskade. Nogle lovgivninger tillader ikke ovenstående eksklusioner og begrænsninger, så nogle eller alle af dem kan ikke finde anvendelse på dig.

 

8. Almindelige betingelser

 

A. Hele Aftalen

 

Denne Aftale, sammen med andre PVP vilkår, der regulerer din brug af PVP Services, udgør hele aftalen mellem dig og PVP. Aftalen må ikke ændres eller ændres, medmindre den foreligger skriftligt og underskrevet af PVP. PVP’s undladelse af at udøve nogen ret i henhold til denne aftale udgør ikke et frafald af retten eller anden ret. Hvis nogen del af denne aftale anses for uhåndhævelig, skal alle andre dele af denne aftale fortsætte i fuld kraft og virkning.

 

B. Lovvalg

 

T hans aftale er mellem dig og Playa Vista Products, LLC i Californien, USA. Lovene i Californien, med undtagelse af dets lovkonflikter, regulerer denne aftale og din brug af PVP-tjenester. Du er udtrykkeligt enig i, at for krav og tvister, der ikke er underlagt voldgiftsaftalen nedenfor, er eksklusiv jurisdiktion for ethvert krav eller handling som følge af eller vedrører denne aftale eller PVP Services de føderale eller statslige domstole, der styrer Los Angeles County, Californien, og Du giver udtrykkeligt tilladelse til udøvelse af sådanne domstolers personlige jurisdiktion.

 

FN-konventionen om kontrakter om international handel med varer (Wien, 1980) gælder ikke for denne aftale eller for enhver tvist, der opstår som følge af eller vedrører denne aftale.

 

C. Eksport

 

Du accepterer at overholde amerikanske og andre eksportkontrollove og accepterer ikke at overføre en PVP-tjeneste til en udlænding eller national bestemmelse, som er forbudt ved sådanne love. Du anerkender også, at du ikke er en person, med hvem PVP er forbudt at drive forretning under disse eksportkontrollove.

 

9. Ændringer i denne aftale

 

PVP kan ændre denne aftale fra tid til anden, så vær venlig at gennemgå den regelmæssigt. For PVP-brugere, der accepterede en version af denne Aftale forud for ændring, vil revisionerne træde i kraft 30 dage efter udstationering på playavistaproducts.com . Din fortsatte brug af PVP Services betyder, at du accepterer ændringerne.

 

10. Tvistbilæggelser ved bindende voldgift

 

Dette afsnit gælder for alle forbrugere og personer, der accepterede betingelserne i denne aftale. DET EXCLUDER RESIDENTER FRA QUEBEC, RUSLAND, SCHWEIZ, BRAZIL, MEXICO, EØS-MEDLEMSSTATERNE OG REPUBLIKKEN KOREA. Ved at acceptere betingelserne i denne aftale afholder du og PVP udtrykkeligt ret til et forsøg ved JURY og retten til at deltage i en klasseaktion.

 

Denne sektion tilbyder en strømlinet måde at løse tvister mellem os, hvis de opstår. De fleste af dine bekymringer kan løses hurtigt og tilfredsstillende via funktionen “Kontakt os” i appen. Hvis PVP ikke kan løse din bekymring, accepterer du og PVP at være bundet af proceduren i dette afsnit for at løse alle tvister mellem os.

 

Denne afdeling er en aftale mellem dig og PVP, og gælder for vores respektive agenter, medarbejdere, datterselskaber, forgængere, efterfølgere, modtagere og tildelinger. Denne aftale om voldgift viser, at der er tale om en transaktion i interstatehandel, og således regulerer den føderale voldgiftslove fortolkningen og håndhævelsen af denne afdeling. Denne afdeling skal fortolkes bredt og overleve opsigelse af denne aftale.

 

A. Fordringer dækket af voldgift

 

Alle tvister, krav eller kontroverser, der opstår som følge af eller relateret til denne Aftale, enhver PVP-tjeneste og dens markedsføring eller forholdet mellem dig og PVP (“Tvister”) bestemmes udelukkende ved bindende voldgift. Dette omfatter krav, der er påløbet før du trådte ind i denne aftale. De eneste tvister, der ikke er omfattet af denne afdeling, er krav (i) vedrørende overtrædelsen, beskyttelsen eller gyldigheden af dine PVPs eller PVP’s licenshaverees forretningshemmeligheder eller ophavsret, varemærker eller patentrettigheder; (ii) hvis du bor i Australien for at håndhæve en lovbestemt forbruger ret i henhold til australiens forbrugerlovgivning og (iii) indbragt i småkravsdomstol.

 

B. Uformelle forhandlinger

 

Du og PVP skal først forsøge at løse uoverensstemmelse uformelt i mindst 30 dage før indledning af voldgift. De uformelle forhandlinger begynder ved modtagelse af skriftlig meddelelse fra den ene person til den anden (“Tvistbilæggelse”). Meddelelsen om tvist skal: a) indeholde klagerens fulde navn og kontaktoplysninger (b) beskrive karakteren og grundlaget for kravet eller tvisten og (c) fremsætte den specifikke lette efterspørgsel. PVP sender sin meddelelse om uoverensstemmelse til din faktura eller e-mail-adresse. Du sender din meddelelse om tvist til: support@playavistaproducts.com.

 

C. Bindende voldgift

 

Hvis du og PVP ikke kan løse en Tvist uformelt, kan du eller PVP vælge at få Tvisten endelig og udelukkende løst ved bindende voldgift. Ethvert parlaments valg skal være endelig og bindende på den anden. Voldgift skal forvaltes af den amerikanske voldgiftsforening (“AAA”) i henhold til handelslovgivningsreglerne og i givet fald AAA’s supplerende procedurer for forbrugerrelaterede tvister (“AAA-forbrugerregler”), som begge er tilgængelige på AAA’s websted www.adr.org . Dine voldgiftsgebyrer og din andel af voldgiftskompensation er underlagt AAA-reglerne og, hvis det er relevant, begrænset af AAA’s forbrugerregler. Voldgift kan udføres personligt, ved fremlæggelse af dokumenter, telefonisk eller online. Voldgiftsmanden træffer en skriftlig afgørelse og afgiver en begrundelse, hvis en af parterne ønsker det. Voldgiftsmanden skal følge gældende lovgivning, og enhver tildeling kan udfordres, hvis voldgiftsmanden undlader at gøre det. Du og PVP kan retsforfølge retten til at tvinge voldgift, forblive i afventning af voldgift, eller for at bekræfte, ændre, fravige eller indgive dom på den pris, der er angivet af voldgiftsmanden.

 

D. Begrænsninger

 

DU OG PVP ER ENIGE OM, at hver enkelt kan indbringe klager mod den anden kun i din eller hans individuelle kapacitet og ikke som en klage eller et medlem i en hvilken som helst transporteret klasse eller repræsenta tiv proces. Voldgiftsmanden må ikke konsolidere andres krav med dine påstande og skal ikke forvalte nogen form for repræsentativ eller klasseproceduren. Voldgiftsmanden kan kun tildele deklaratoriske eller strafferetlige lettelser til fordel for den enkelte part, der søger hjælp og kun i det omfang det er nødvendigt for at yde fritagelse berettiget af denne parts individuelle krav. Hvis dette specifikke afsnit er fundet uhåndhævet, skal hele aftalen aftales ugyldig.

 

E. Placering

 

Voldgift skal indledes i Los Angeles County, Californien, USA, og du og PVP er enige om at underkaste sig denne domstols personlige jurisdiktion for at tvinge voldgift, at fortsætte i afventning af voldgift eller bekræfte , ændre, fravige eller indgive dom på den pris, der er angivet af voldgiftsmanden.

 

F. Ændringer i denne voldgiftsaftale

 

PVP vil ikke håndhæve væsentlige ændringer i denne aftale til voldgift, medmindre du udtrykkeligt er enig i ændringerne.